Flipa con la cantidad de contraseñas que guarda google

Voleu flipar i veure quantes contrasenyes desa el Sr. Google per vosaltres?

Només heu de teclejar al vostre navegador: https://passwords.google.com/ i tindreu davant els vostres ulls el recull de claus d’accés vostres desades per google i Android.

Vull dir, som conscients de quantes contrasenyes sap Google?
Som sonscients de que si algú descobreix la nostra clau del correu tindrà accés a aquesta informació?
Som conscients de que si ens deixem el correu obert i/o desem la contrasenya del correu al navegador estem exposant totes aquestes claus?

Potser en som conscients i ens és igual. Però potser és hora de fer neteja o de gestionar nosaltres mateixos les nostres claus o utilitzar un gestor de claus lliure de l’estil de keepassx.


Castellano

Queréis flipar y ver cuántas contraseñas guarda el Sr. Google para ti?

Simplemente escribe en su navegador: https://passwords.google.com/ y tendrás ante tus ojos la recopilación de claves de acceso guardadas por google y Android.

Quiero decir, somos conscientes de cuántas contraseñas sabe Google?
Somos sonscients de que si alguien descubre nuestra clave del correo tendrá acceso a esta información?
Somos conscientes de que si nos dejamos el correo abierto y / o guardamos la contraseña del correo al navegador estamos exponiendo todas estas claves?

Quizás somos conscientes y nos da igual. Pero quizás es hora de hacer limpieza o de gestionar nosotros mismos nuestras claves o utilizar un gestor de claves libre del estilo de [keepassx] (https://www.keepassx.org/).